Ulvhild Hyttegrend

Historien om Ulvhild

Ulvhild Hyttegrend har navnet sitt fra stølsgrenda Ulvhildsete, som ligger like ved hyttefeltet. Ulvhildsete er et gammelt stølssete som kanskje alt var i bruk i førhistorisk tid. Den tid vart det brukt som ly og overnatting for de som lå her på jakt, fiske og pass av reinsdyrsgravene i høgfjellet.Ettersom jordbruk og fehold vart mer og mer utbygd, vart disse gamle rasteplassene til støler. Dette for å nytte ut beitet langt unna garden. Hit flytte bøndene med dyra sine den 28.juni, som var ”fløtardagen”. Denne dagen vart også kalla ”bufarsdagen”. Her var budeiene opptatt med mjølking, ysting og kinning. Dette sammen med barna som var for små til å hjelpe til hjemme på garden. Like før 2.verdenskrig kom mjølkebilen og kjørte mjølka til meieriet nede i bygda.

I dag er det fremdeles aktiv stølsdrift på Ulvhildsete, men nå med moderne mjølkeanlegg i fjøset og tankbil som henter mjølka- som kjøres bl.a. til Oslo/Asker og Bærum. Budeiene har nå moderne bil stående utenfor stølshuset, og inne er det andre moderne hjelpemidler.

Stølsdrift på Ulvhildsete gjennom tidene:

Budeie med kryne sine på Ulvhildsete, ca år 1900

Mjølking ute på stølen, ca år 1945

Heime på garden dreiv mannfolk med slåtten

Unge budeier mjølker i 1945...

...og i 2005

Buføring forbi hyttefeltet i nyere tid 

Også i 2005 blir det separert mjølk på noen av stølene

Stølslivet er, og har vært, en opplevelse for ungene gjennom alle tider 

 

 

  Stølsdrift gjennom tidene på Ulvhildsæter (3.13 mb)