Ulvhild Hyttegrend

Hyttetomt nr. 77

Tomtestørrelse er 1,6 daa.

Det er tillatt mønehøyde inntil 6,1 meter over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal utnyttingsgrad på tomta er 220 m2.

Tomt 77 ligger høyt i terrenget med flott utsikt mot Vangsfjella, Jotunheimen og Beitostølen.

Felles gråvannnsavløp er ferdig utbygd, klar til påkobling mot kjøp av andel.