Ulvhild Hyttegrend

24 "nye"tomter for salg

Nå er vi endelig klare til å legge ut 24 "nye" tomter for salg.

Det er noen tomter lengst opp i feltet mot skiløypa men de fleste ligger i skråningen mot sørhellinga.

Mange av tomtene er mellom 2 og 3 daa. Det er store solrike tomter med kjempeutsikt.

Gråvannsavløp for 10 av tomtene blir bygget felles av utbyggingslaget med videresalg av andel.

Dette forenkler byggeprosessen for kunde. 7 av disse er nå ferdig bygget og klar til å bli tatt i bruk.

De 3 siste blir ferdigstilt til våren

2 av tomtene er allerede solgt.

Prisliste blir lagt ut på hjemmesida om få strakser.

Brøyteavtale i hyttefeltet for inneværende sesong er inngått med Jan Skogen.

Publisert 13/11/2008