Ulvhild Hyttegrend

33 tomter solgt

11.11.2007

Vi har pr dato solgt 33 tomter i feltet .

Vi er nå kommet nesten i mål med bygging av infrastruktur.

Ca 17 høystandard hytter er for tiden under bygging og 11 av hyttene er kommet under tak.

Det ligger for tiden 14 tomter til ute for salg, så det er fortsatt mulighet til å skaffe seg en tomt i dette flotte område.

Det har vært høy aktivitet i feltet nå i høst. Vi har rustet opp adkomstveien for å tåle biltrafikk hele året, samt vinterbrøyting.

Vi har inngått avtale med entreprenør om vinterbrøyting i feltet for vinteren 2007/2008.

Salget har gått bedre en våre beste prognoser, så vi har all grunn til å være fornøyd så langt !

Publisert 07/11/2007