Ulvhild Hyttegrend

Tømmerdrift i sommer

Grunneierne nord for Ulvhild Hyttegrend skal ta ut en del skog i sommer. Arbeidet starter om ca. 3 uker. Det vil være arbeid på dag og kveld (ikke natt). Noe av tømmeret vil lagres på de usolgte tomtene nederst mot skogen og fraktes videre med lastebil. 

Det positive er at at landskapet åpnes opp og utsikten blir enda bedre!

Publisert 24/06/2017