Ulvhild Hyttegrend

3 hytter under tak før jul 2011

3 hytter til er nå kommet under tak. Det var gunstige byggeforhold i Ulvhild på høst/senhøsten i 2011. hytter på tomt 35. 87 og 43 er ferdige utvendig.

Publisert 02/01/2012