Ulvhild Hyttegrend

Tomt 86 solgt

Tomt 86 ble solgt etter nyttår 2010. Denne tomten er tilknyttet den felles avløpsløsningen for 10 tomter mot sør i feltet.

Publisert 13/03/2010