Ulvhild Hyttegrend

Hyttetomt nr. 34

Tomtestørrelse er 2,6 daa.

Det er tillatt mønehøyde inntil 6,1 meter over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal utnyttingsgrad på tomta er 220 m2.

Tomt 34 er en stor tomt med utsikt mot Jotunheimen og Beitostølen.