Ulvhild Hyttegrend

Hyttetomt nr. 42

Tomtestørrelse er 2,8 daa.

Det er tillatt mønehøyde inntil 6,1 meter over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal utnyttingsgrad på tomta er 220 m2.

Tomt 42 er en stor tomt og har utsikt mot Jotunheimen og Beitostølen.

Rimelig avløpsløsning